Pohrebníctvo Galanta

Profesionálne pohrebné služby

0903 947 584

Pohrebníctvo Galanta Pohrebníctvo Galanta Pohrebníctvo Galanta Pohrebníctvo Galanta Pohrebníctvo Galanta

Ako postupovať v prípade úmrtia blízkeho

Úmrtie nastalo doma

  • Zavolať lekára (pohotovosť) - Vykoná prehliadku zosnulého, vystaví List o prehliadke mŕtveho. Lekár v liste uvedie ďalší postup - pitva alebo pochovávanie.

  • Zavolať pohrebnú službu - s nimi si dohodnete ďalší postup

Úmrtie nastalo v nemocnici

  • Budete kontaktovaný personálom nemocnice - tu Vám poskytnú informácie o úmrtí a mieste kde sa zosnulý nachádza PATOLÓGIA

  • Zavolať pohrebnú službu - s nimi si dohodnete ďalší postup

  • Po dohode s nami je potrebné priniesť oblečenie pre zosnulého. Ostatné náležitosti tj. vybavenie matriky, ak je to možné - upustenie od pitvy... Vybavíme za Vás pokiaľ zosnulý nemal v nemocnici svoj občiansky preukaz, je potrebné ho doložiť, kvôli vybaveniu matriky ak smrť v nemocnici nastala mimo pracovných dní, alebo v deň pracovného pokoja, zosnulý bude k nám (do chladiaceho zariadenia) prevezený v nasledujúci pracovný deň

Úmrtie na inom mieste (v lese, na ulici...) - smrť nastala za neznámych okolnosti

  • Zavolať lekára (pohotovosť)

  • Zavolať políciu

  • Oni už určia ďalší postup O prevoz zosnulého sa postará polícia, ktorá kontaktuje pohrebnú službu a taktiež uhradí náklady s tým spojené.

  • Zo strany pozostalých zostáva dojednať ostatné služby zo zabezpečením poslednej rozlúčky. Pri dopravnej nehode, v domove dôchodcov... Postup je totožný s postupom, ktorý je uvedený v prípade úmrtia v nemocnici, pozostalých kontaktuje (nehoda - polícia, domov dôchodcov - personál), poskytnú Vám všetky potrebné informácie. V niektorom prípade môžete byť vyzvaní políciou k identifikácii zosnulého